آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

اخرین اخبار


دوره های قابل اجرا به صورت رایگان برای شاغلین استان تهران
قابل توجه کلیه اتحادیه های صنفی، اتاقهای اصناف، صنایع و بنگاههای اقتصادی جهت آگاهی از دوره های قابل اجرا به صورت رایگان برای کلیه شاغلین بنگاههای اقتصادی، فایل پیوست را مطالعه فرمائید.
 ٠٣:٣٢ - 1397/01/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل و فرمهای استادکاران مهارتی صنایع و صنوف
جهت آگاهی از دستورالعمل و شرایط و فرمهای مربوط به معرفی استادکاران مهارتی صنایع و صنوف فایل پیوست را مطالعه فرمائید.
 ٠٢:٥٩ - 1397/01/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل و فرمهای تاسیس مرکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی
جهت مطالعه دستورالعمل و شرایط تاسیس مرکز آموزش جوارکارگاهی و فرمهای مربوطه فایل پیوست را مطالعه فرمائید.
 ٠٢:٣٣ - 1397/01/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای آموزش
برگزاری دوره های آموزشی رایگان گروه نانوایی
قابل توجه کلیه اتحادیه های صنفی، صنایع و صنوف و پادگانها اداره آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران آمادگی خود را جهت اجرای آموزشهای مهارتی رایگان در رشته نانوایی برای شاغلین زیرمجموعه کلیه اتحادیه ها، اصناف و صنایع کوچک و بزرگ اعلام می دارد. شرایط برگزاری دوره در صورت انطباق دوره درخواستی با استانداردهای سازمانی، پس از قبولی شرکت کنندگان در ازمون پایانی، گواهینامه رسمی سازمان با اعتبار بین المللی صادر خواهد شد. آموزشها در محل متقاضی و به صورت ضمن کار یا در محیط آموزشی برگزار می شود. تامین مربی و هزینه حقوق و دستمزد با این اداره کل می باشد ولی مسئولیت ایاب و ذهاب مربی بر عهده متقاضی می باشد. حداقل ظرفیت برگزاری کلاسها 12 نفر می باشد و حد اکثر 24 نفر متقاضیان می توانند درخواست خود را با ذکر نام رشته و تعداد شرکت کننده در دوره و وضعیت شغلی شرکت کنندگان و زمانهای پیشنهادی برگزاری دوره به این اداره کل و یا به شماره فکس 77500186 ارسال نمایند. لیست آموزشهای قابل اجرا به شرح پیوست می باشد.
 ٠٢:١٢ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای آموزش
برگزاری دوره های آموزشی رایگان گروه فناوری اطلاعات
قابل توجه کلیه صنایع و صنوف و پادگانها اداره آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران آمادگی خود را جهت اجرای آموزشهای مهارتی رایگان در رشته فناوری اطلاعات برای شاغلین زیرمجموعه کلیه اتحادیه ها، اصناف و صنایع کوچک و بزرگ اعلام می دارد. شرایط برگزاری دوره در صورت انطباق دوره درخواستی با استانداردهای سازمانی، پس از قبولی شرکت کنندگان در ازمون پایانی، گواهینامه رسمی سازمان با اعتبار بین المللی صادر خواهد شد. آموزشها در محل متقاضی و به صورت ضمن کار یا در محیط آموزشی برگزار می شود. تامین مربی و هزینه حقوق و دستمزد با این اداره کل می باشد ولی مسئولیت ایاب و ذهاب مربی بر عهده متقاضی می باشد. حداقل ظرفیت برگزاری کلاسها 12 نفر می باشد و حد اکثر 24 نفر متقاضیان می توانند درخواست خود را با ذکر نام رشته و تعداد شرکت کننده در دوره و وضعیت شغلی شرکت کنندگان و زمانهای پیشنهادی برگزاری دوره به این اداره کل و یا به شماره فکس 77500186 ارسال نمایند. لیست آموزشهای قابل اجرا به شرح پیوست می باشد.
 ٠٢:٠٥ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای آموزش
برگزاری دوره های آموزشی رایگان گروه ایمنی و بهداشت
قابل توجه کلیه صنایع و صنوف و پادگانها اداره آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران آمادگی خود را جهت اجرای آموزشهای مهارتی رایگان در رشته ایمنی و بهداشت برای شاغلین زیرمجموعه کلیه اتحادیه ها، اصناف و صنایع کوچک و بزرگ اعلام می دارد. شرایط برگزاری دوره در صورت انطباق دوره درخواستی با استانداردهای سازمانی، پس از قبولی شرکت کنندگان در ازمون پایانی، گواهینامه رسمی سازمان با اعتبار بین المللی صادر خواهد شد. آموزشها در محل متقاضی و به صورت ضمن کار یا در محیط آموزشی برگزار می شود. تامین مربی و هزینه حقوق و دستمزد با این اداره کل می باشد ولی مسئولیت ایاب و ذهاب مربی بر عهده متقاضی می باشد. حداقل ظرفیت برگزاری کلاسها 12 نفر می باشد و حد اکثر 24 نفر متقاضیان می توانند درخواست خود را با ذکر نام رشته و تعداد شرکت کننده در دوره و وضعیت شغلی شرکت کنندگان و زمانهای پیشنهادی برگزاری دوره به این اداره کل و یا به شماره فکس 77500186 ارسال نمایند. لیست آموزشهای قابل اجرا به شرح پیوست می باشد.
 ٠٢:٠٣ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای آموزش
برگزاری دوره های آموزشی رایگان گروه فناوری خودرو و مکانیک
قابل توجه کلیه صنایع و صنوف و پادگانها اداره آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران آمادگی خود را جهت اجرای آموزشهای مهارتی رایگان در رشته فناوری خودرو و مکانیک برای شاغلین زیرمجموعه کلیه اتحادیه ها، اصناف و صنایع کوچک و بزرگ اعلام می دارد. شرایط برگزاری دوره در صورت انطباق دوره درخواستی با استانداردهای سازمانی، پس از قبولی شرکت کنندگان در ازمون پایانی، گواهینامه رسمی سازمان با اعتبار بین المللی صادر خواهد شد. آموزشها در محل متقاضی و به صورت ضمن کار یا در محیط آموزشی برگزار می شود. تامین مربی و هزینه حقوق و دستمزد با این اداره کل می باشد ولی مسئولیت ایاب و ذهاب مربی بر عهده متقاضی می باشد. حداقل ظرفیت برگزاری کلاسها 12 نفر می باشد و حد اکثر 24 نفر متقاضیان می توانند درخواست خود را با ذکر نام رشته و تعداد شرکت کننده در دوره و وضعیت شغلی شرکت کنندگان و زمانهای پیشنهادی برگزاری دوره به این اداره کل و یا به شماره فکس 77500186 ارسال نمایند. لیست آموزشهای قابل اجرا به شرح پیوست می باشد.
 ٠١:٥٩ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای آموزش
برگزاری دوره های آموزشی رایگان جوشکاری و تاسیسات
قابل توجه کلیه صنایع و صنوف و پادگانها اداره آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران آمادگی خود را جهت اجرای آموزشهای مهارتی رایگان در رشته های جوشکاری و تاسیسات برای شاغلین زیرمجموعه کلیه اتحادیه ها، اصناف و صنایع کوچک و بزرگ اعلام می دارد. شرایط برگزاری دوره در صورت انطباق دوره درخواستی با استانداردهای سازمانی، پس از قبولی شرکت کنندگان در ازمون پایانی، گواهینامه رسمی سازمان با اعتبار بین المللی صادر خواهد شد. آموزشها در محل متقاضی و به صورت ضمن کار یا در محیط آموزشی برگزار می شود. تامین مربی و هزینه حقوق و دستمزد با این اداره کل می باشد ولی مسئولیت ایاب و ذهاب مربی بر عهده متقاضی می باشد. حداقل ظرفیت برگزاری کلاسها 12 نفر می باشد و حد اکثر 24 نفر متقاضیان می توانند درخواست خود را با ذکر نام رشته و تعداد شرکت کننده در دوره و وضعیت شغلی شرکت کنندگان و زمانهای پیشنهادی برگزاری دوره به این اداره کل و یا به شماره فکس 77500186 ارسال نمایند. لیست آموزشهای قابل اجرا به شرح پیوست می باشد.
 ٠١:٥٧ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای آموزش
برگزاری دوره های آموزشی رایگان گروه مدیریت صنایع و امور اداری
قابل توجه کلیه صنایع و صنوف و پادگانها اداره آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران آمادگی خود را جهت اجرای آموزشهای مهارتی رایگان در رشته مدیریت صنایع و امور اداری برای شاغلین زیرمجموعه کلیه اتحادیه ها، اصناف و صنایع کوچک و بزرگ اعلام می دارد. شرایط برگزاری دوره در صورت انطباق دوره درخواستی با استانداردهای سازمانی، پس از قبولی شرکت کنندگان در ازمون پایانی، گواهینامه رسمی سازمان با اعتبار بین المللی صادر خواهد شد. آموزشها در محل متقاضی و به صورت ضمن کار یا در محیط آموزشی برگزار می شود. تامین مربی و هزینه حقوق و دستمزد با این اداره کل می باشد ولی مسئولیت ایاب و ذهاب مربی بر عهده متقاضی می باشد. حداقل ظرفیت برگزاری کلاسها 12 نفر می باشد و حد اکثر 24 نفر متقاضیان می توانند درخواست خود را با ذکر نام رشته و تعداد شرکت کننده در دوره و وضعیت شغلی شرکت کنندگان و زمانهای پیشنهادی برگزاری دوره به این اداره کل و یا به شماره فکس 77500186 ارسال نمایند. لیست آموزشهای قابل اجرا به شرح پیوست می باشد.
 ٠١:٥٥ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اجرای آموزش
برگزاری دوره های آموزشی رایگان گروه برق
قابل توجه کلیه صنایع و صنوف و پادگانها اداره آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران آمادگی خود را جهت اجرای آموزشهای مهارتی رایگان در رشته برق برای شاغلین زیرمجموعه کلیه اتحادیه ها، اصناف و صنایع کوچک و بزرگ اعلام می دارد. شرایط برگزاری دوره در صورت انطباق دوره درخواستی با استانداردهای سازمانی، پس از قبولی شرکت کنندگان در ازمون پایانی، گواهینامه رسمی سازمان با اعتبار بین المللی صادر خواهد شد. آموزشها در محل متقاضی و به صورت ضمن کار یا در محیط آموزشی برگزار می شود. تامین مربی و هزینه حقوق و دستمزد با این اداره کل می باشد ولی مسئولیت ایاب و ذهاب مربی بر عهده متقاضی می باشد. حداقل ظرفیت برگزاری کلاسها 12 نفر می باشد و حد اکثر 24 نفر متقاضیان می توانند درخواست خود را با ذکر نام رشته و تعداد شرکت کننده در دوره و وضعیت شغلی شرکت کنندگان و زمانهای پیشنهادی برگزاری دوره به این اداره کل و یا به شماره فکس 77500186 ارسال نمایند. لیست آموزشهای قابل اجرا به شرح پیوست می باشد.
 ٠١:٣٢ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اخبار اتحادیه ها
برگزاری جلسه آموزشی با اتحادیه الکترونیک و الکتروتکنیک تهران
این جلسه با حضور معاونت و مسئول آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران با ریاست و مسئول آموزش اتحادیه الکترونیک و الکترونیک تهران در راستای افزایش تعاملات آموزشی و اجرای تفاهمنامه اتاق اصناف ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار گردید
 ٠١:١١ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
اخبار جوارکارگاهی
بازدید مسئولین آموزش در صنایع فنی و حرفه ای استان تهران از مرکز آموزش جوارکارگاهی سیلون گلد
مرکز جوارکارگاهی سیلون گلد با روش آموزش در محیط واقعی کار در زمینه کل مراحل طراحی و تولید طلا و جواهر فعالیت دارد. در حاشیه این بازدید، توافقاتی بین آقایان روان بخش مسئول محترم آموزش در صنایع و سیفی مدیر محترم مرکز جوار سیلون گلد در خصوص ارائه آموزشهای تکمیلی در محیط واقعی کار به مربیان بخش خصوص این اداره کل و بازدیدهای مهارتی صورت پذیرفت.
 ٠٠:٤٥ - 1396/06/31 - نظرات : ٠متن کامل >>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 11914 | بازدید امروز : 8 | کل بازدید : 50789 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 | زمان بازدید : 1/0000 

Copyright © 2010 Tehran Technical and Vocational Training Organization - Allrights reserved.