آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

گزارش عملکرد

بسمه تعالی

 


 

عملکرد آموزش در صنایع استان تهران شش ماهه اول سال 96( در مقایسه با شش ماهه اول سال 95 )

 

 

معیار سنجش

6 ماهه اول 95

6 ماه اول 96

درصد تغییرات نسبت به دوره قبل

رتبه مجموع عملکرد در کل کشور

رتبه بندی سازمان

31 (آخر)

1 (اول)

100% +

دوره های اجرا شده توسط مربیان بخش دولتی

تعداد مربی فعال دولتی

15

12

20% -

میانگین فعالیت ماهیانه

42 ساعت

79 ساعت

88% +

تعداد دوره

54

89

65% +

میزان نفر دوره

668

1031

54% +

میزان نفر ساعت

41619

62710

50% +

دوره های اجرا شده توسط استادکاران مهارتی صنایع

تعداد دوره

487

1661

241% +

میزان نفر دوره

11289

37560

232% +

میزان نفر ساعت

493633

2115431

328% +

تعداد مراکز جوارکارگاهی فعال

تعداد

دو

8

300% +

تعداد صنایع تحت پوشش

تعداد

21

35

67% +

تعداد اتحادیه های تحت پوشش

تعداد

دو

10

400% +

آموزش به شاغلین صنایع و شهرکهای صنعتی

نفر ساعت

530008

2154353

306% +

نفر دوره

11805

38241

223% +

آموزش به شاغلین صنوف و اتحادیه ها

نفرساعت

5906

23789

302% +

نفر دوره

152

350

130% +

 

میزان موفقیت واحد آموزش در صنایع در سیاستهای ابلاغی، بر اساس گزارش آماری ارائه شده در صفحه قبل

ردیف

سیاست ابلاغی

نتیجه حاصله

1

انجام کامل تعهدات آموزش در صنایع و کسب جایگاه مناسب در میان ادارات کل استانها

(با توجه به کسب رتبه اخر 31 در شش ماهه اول 95)

1.   ارتقای رتبه آموزش در صنایع استان تهران از آخرین استان در شش ماهه اول 95 به اولین استان در شش ماهه اول 96

2.   عملکرد بیش از دو میلیون نفرساعت در برابر تعهد 400 هزارنفرساعتی، با بسترسازی مناسب و پایه ای به منظور تداوم، ثبات و حفظ عملکرد فعلیجهت افزایش 5 برابری تعهدات در سال آینده و ارتقای بودجه آموزشی استان تهران

3.   انجام بیش از دو میلیون نفرساعت عملکرد طی شش ماه، برای اولین بار در میان ادارات کل استانها

2

ساماندهی مربیان صنایع به جهت ارتقای کارایی

بر اساس اقدام سازمان در خصوص حذف پورتال آموزش در صنایع و فعال نمودن آن در مراکز ثابت دولتی، در سال 94 کل مربیان صنایع با صدور ابلاغ به مراکز دولتی انتقال یافتند و تحت نظارت رئیس مرکز در صنایع فعالیت دارند.

افزایش میانگین کارایی مربی به میزان 88% که نشان از پیشرفت بالای عملکرد مربیان دارد

روند فعالیت مربیان: با حذف پورتال و انتقال مربیان به مراکز، این واحد در نظر گرفت لیستی از دور ههای قابل اجرا در صنایع توسط مراکز را تهیه و تمام دوره های درخواستی را بر اساس منطقه جغرافیایی و توان اعلامی مرکز، به رئیس مرکز جهت صدور ابلاغ و اجرا، ارجاع دهد که در این روش رئیس مرکز می تواند از تمامی مربیان خود در ساعات خالی و شیفت عصر استفاده نماید و مربی صنایع نیز مربی مرکز محسوب می شود. در ضمن ساعت فعالیت مربی در صنایع و حق التدریس و حضور و غیاب نیز توسط مرکز کنترل و در پایان هر ماه گزارش می شود.

3

نیازسنجی آموزشی برای مربیان دولتی

بر اساس الگوی تقاضامحوری

افزایش دوره های اجرایی توسط مربیان صنایع به میزان65% نسبت به مدت مشابه سال قبل

که بیانگر افزایش بسیار بالای درخواستهای آموزشی از این واحد می باشد و عدم امکان اجرای بسیاری از دوره های درخواستی به جهت عدم وجود مربی منطبق

4

بازآموزی و ارتقای مهارت مربیان در صنایع

اجرای پایلوت 100 نفردوره آموزش تخصصی در شرکتهای پارس خودرو، بوتان، فامکو، مگاموتور

جهت بررسی و ارزیابی نتایج، به منظور اجرای طرح جامع ارتقای مهارت مربیان که بستر آن فراهم شده

5

توسعه تعاملات آموزشی با صنایع استان

افزایش67% و حذف بسیاری از موسسات و پیمانکاران و مجموعه های غیرمرتبط و اضافه نمودن مجموعه های مرتبط

6

توسعه تعاملات آموزشی با صنوف استان

افزایش تعامل از دو اتحادیه به 10 اتحادیه و افزایش حجم آموزش به شاغلین صنوف به میزان بیش از سه برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل و تعاملات مناسب با اتاق اصناف و بازرگانی و اجرای مناسب تفاهمنامه اتاق اصناف ایران ، صدور موافقت اصولی تاسیس مرکز جوارکارگاهی اتحادیه مخابراتی،و مذاکرات با اتحادیه های خرازی، کباب و حلیم، الکترونیک، اتاق اصناف

7

عقد و اجرای مناسب قراردادها و تفاهمنامه های استانی و کشوریدر راستای سفارش محور نمودن آموزشها و افزایش درآمدزایی اداره کل

عقد بیش از 10 قرارداد اموزشی و اجرای بخش زیادی از تفاهمنامه شرکت شهرکهای صنعتی و ایمیدرو با برآورد درآمدی  بیش از 500 میلیون تومان بر اساس مفاد تفاهمنامه و قرارداد به شماره حساب اعلامی سازمان

8

المپیادهای آزاد مهارتی

جذب و هماهنگی و برنامه ریزی پایلوت سه المپیاد ازاد مهارتی ایران خودرو دیزل، گلدیران و سایپا که پس از بررسی مشاهدات و رایزنی و جذب سایر صنایع و اتحادیه ها، برنامه شش ماهه تقویم المپیادهای ازاد مهارتی را جهت اطلاع و مراجعه عموم به انجام خواهیم رسانید.

 

 


اهداف و برنامه های آتی (شش ماهه دوم 96)

واحد آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

1 طراحی برنامه جامع ارتقای کیفیت (بر مبنای تکنولوژی صنایع برتر کشور) و کمیت (از هشتصد هزار به سه میلیون نفر ساعت) آموزشهای مورد نیاز صنایع و صنوف، با استفاده از امکانات مراکز جوارکارگاهی و صنایع و صنوف به کمک مربیان توانمند بخش دولتی، آموزشگاههای آزاد، استادکاران مهارتی و نخبگان صنایع و صنوف که این طرح به صورت پایلوت در حال اجراست و نتایج مناسبی را در بر داشته است. لازم به توضیح است که این اداره کل بدون هزینه در تامین مربی، از معتبرترین استادکاران فعال در صنایع برتر کشور جهت آموزش به متقاضیان شاغل استفاده نموده است که در تعدادی از بررسی های صورت گرفته رضایت فوق العاده ای را در پی داشته است.

2 افزایش تعهدات آموزش در صنایع استان تهران از 800 هزار به 3 میلیون نفر ساعت به جهت افزایش بودجه آموزشی استان با جذب استادکاران مهارتی و نخبگان صنایع

3 با توجه به بسترسازی و نیازسنجی صورت گرفته و تجربه سه المپیاد آزاد مهارتی برگزاری، برنامه جامعی در دست اقدام می باشد که در آن، تقویم المپیادهای ازاد مهارتی و دستورالعمل اجرایی و کمیته مرتبط و نیز تعامل با نهادها و صنایع و صنوف جهت اخذ تسهیلات و امکانات مناسب برای نفرات برتر در حال انجام است و نهایتا فرایندی جهت حفظ و ادامه همکاری نفرات برتر به عنوان نخبگان مهارتی در دست بررسی و تدوین و پیشنهاد است و علاوه بر این تعاملاتی جهت واگذاری تعدادی از رشته های المپیاد ملی مهارت به اتحادیه های کشوری تحت پوشش اتاق بازرگانی و تعاون انجام شده تا تحت نظارت این اداره کل به جذب استعدادها و پرورش آنها و اماده سازی جهت کسب رتبه های برتر کشوری و نهایتا حمایت های مختلف از این افراد بپردازند.

4 با توجه به تجربه اجرای بیش از 100 نفر دوره آموزش به مربیان در صنایع و نیز شناسایی بسیاری از توانایی های صنایع و صنوف در بحث کارورزی، برنامه جامعی برای بازآموزی مربیان در محیط واقعی کار و کارگاههای آموزشی تکنولوژی های جدید در دست تدوین است.

5 -  تدوین تقویم سمینارهای آموزشی (هر ماه یک سمینار مشترک با صنایع و صنوف برتر) جهت استفاده مربیان و کاراموزان و شاغلین مرتبط صنایع و صنوف

6 تدوین تقویم دورههای آموزشی صنایع و صنوف جهت ثبت نام کلیه داوطلبین و متقاضیان بیکار و شاغل، با تجهیز کارگاههای خالی مراکز دولتی و یا برگزاری دوره های مشترک با کارگاههای مراکز دولتی و یا آموزش در محیط واقعی کار (استادشاگردی نوین)

این موضوع دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد زیرا در بسیاری از رشته ها این سازمان امکان تجهیز کارگاه و جذب مربی ندارد در حالی که امکان اجرای همین دوره برای متقاضیان با کمک صنایع و صنوف، بدون هزینه ممکن است. در این مقوله توافقات زیادی صورت گرفته که در حال برنامه ریزی و اقدام می باشد.

7 تامین کارگاه عملی بر اساس استانداردهای سازمان در محیط واقعی کار صنایع و صنوف و یا کارگاههای عملی و مراکز جوارکارگاهی و در اختیار قرار دادن آن در ایام پیشنهادی جهت برگزاری آزمون در رشته هایی که این سازمان فاقد کارگاه و مرکز آزمون می باشد. (در حال حاضر سه کارگاه در مرحله نهایی می باشد)

8 تفاهم با مراکز جوارکارگاهی جهت ارسال تجهیزات بروز صنعت مرتبط با امکان برگزاری دوره آموزشی برای مربیان مربوطه (در حال حاضر در بخش تجهیز کارگاههای اتومکانیک هماهنگی صورت گرفته و در جهت تجهیز کارگاههای تاسیسات هماهنگی اولیه انجام شده است)

9 تقویت و توسعه کمیته های آموزشی استان از جمله کمیته آموزش اصناف، کمیته آموزش شهرکهای صنعتی، کمیته آموزش مراکز جوارکارگاهی، و تشکیل کمیته آموزش در صنایع  اداره کل با حضور نمایندگان مربیان فعال در صنایع، روسای مراکز، آموزشگاههای ازاد و مسئولین مرتبط جهت توسعه و افزایش ظرفیت آموزشی واحد آموزش در صنایع

لازم به توضیح است که در مدت نه ماهه فعالیت اینجانب، در ابتدا اهداف بلند مدت بر اساس سیاستهای ابلاغی مدیرکل محترم تبیین گردید، سپس اهداف کوتاه مدت برای کنترل پیشرفت و پس از آن فرایندهای اجرایی جهت اقدام و رسیدن به اهداف، طراحی و به اجرا در آمدند. بر اساس گزارشات اماری پیوسته و تحلیل آن، فرایندهای موجود بازطراحی و اصلاح و نهایتا پس از اخرین بررسی مشخص گردید که اکثر فرایندها شاید ایده آل نباشند ولی مناسب و قابل قبول بوده و در مقایسه با 5 سال گذشته تحولات مناسبی را ایجاد نموده اند.

پس از یک دوره تامین مقدمات کار و اجرای امور زیربنایی، اکنون زمان مشاهده نتایح اقدامات مذکور می باشد و در فاز بعدی تصمیم بر ایجاد کمیته های خبرگان جهت پیاده سازی سیستم بهبود مستمر فرایندها در این واحد می باشد که موجب تحولی بزرگ خواهد شد و نهایتا پس از رسیدن به سطح مطلوب (تحت پوشش قرار دادن بیش از 25% از آموزش شاغلین استان)، نوبت به اجرای فاز سوم (نظام تطبیقی) می باشد.

در این گزارش سعی بر آن شد که قبل از ارائه برنامه های پیشنهادی آینده، به منظور اثبات امکان اجرا و خروج از تئوریات غیرقابل اجرا، در ابتدا آمار مستند و تحلیلات اماری از نتایج اجرای پایلوت برنامه های پیشنهادی جهت بررسی میزان موفقیت تقدیم حضور گردد.

 

                                                              جواد روان بخش (مسئول آموزش در صنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران)

 

 

 

   دانلود : عملکرد_آموزش_در_صنایع.pdf           حجم فایل 477 KB
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1559 | بازدید امروز : 18 | کل بازدید : 77586 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 0/2813 

Copyright © 2010 Tehran Technical and Vocational Training Organization - Allrights reserved.